Acords de la reunió de representants de comunitats catalanes a l’exterior (FIEC)

El 29 de desembre es va celebrar a Barcelona la trobada informal de membres i representants de comunitats catalanes de l’exterior, organitzada per la Federació Internacional d’Entitats Catalanes.

Aquesta trobada es va celebrar atès el fet que, com sabeu, l’ajornament fins 2013 o 2014 de la prevista Trobada Mundial de Comunitats Catalanes de l’Exterior, que organitza amb periodicitat més o menys quadriennal el Govern de Catalunya, no ha permès fer, com hagués estat el nostre desig, l’Assemblea General de la FIEC, que des de fa anys coincideix sempre amb aquest important esdeveniment. A això s’afegeix el fet que moltes de les trobades continentals de xarxa (amb l’excepció de la del Con Sud d’Amèrica) que permeten també un debat presencial i el contrast d’experiències i aspiracions entre membres i representants de les comunitats catalanes de l’exterior, tampoc han pogut celebrar-se en aquests darrers anys.

En aquesta Trobada Informal hi van participar representants d’entitats catalanes de l’exterior de Brussel·les, Luxemburg, Berna, Lausana, Suïssa, Hamburg, Colònia, Polònia, Grenoble, Lima, Santo Domingo, Mendoza, Venècia i Mèxic a més de representants de l’IPECC, Catalalansalmon, Catalans Abroad, ANC-Catalunya Exterior i diputat al Parlament de Catalunya (ICV).

Els punts centrals de la discussió van ser:

A) L’anàlisi de la participació dels catalans de l’exterior en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya

B) Promoure que la llei de consultes que es prepara al Parlament de Catalunya inclogui als catalans de l’exterior

C) L’anàlisi del fenomen migratori i com fer-hi front des de les entitats de manera eficaç D) La valorització del patrimoni cultural de la Catalunya Exterior
E) La recuperació de les emissions de TV3CAT
F) Subvencions 2013

G) La millora de la difusió de la informació a les comunitats catalanes de l’exterior

A) L’anàlisi de la participació dels catalans de l’exterior en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya

Les dades són prou conegudes: la primera fase del ‘voto rogado’ amb l’enviament de l’imprès de sol·licitud de vot, només va poder ser completat amb èxit per un total de 17.614 catalans inscrits al CERA (l’11,22% del total). Així, doncs, des del 27 d’octubre un total de 139.362 catalans de l’exterior ja van quedar exclosos de tota possibilitat de poder votar. A posteriori, únicament 10.557 (el 6,74%) van rebre la documentació amb les paperetes (amb comunitats catalanes gairebé senceres que van quedar excloses del vot (USA, Veneçuela, Mèxic) i, finalment, per raons d’inèrcia per part de moltes persones que pensaven que el sobre amb el vot encara es podia enviar per correu a la Junta Electoral com en els comicis anteriors a 2010 malgrat que tant les guies de vot des de la FIEC i altres o des de la publicitat institucional avisaven clarament que això ja no era possible, un total de 1.019 vots enviats directament a les Juntes provincials van ser declarats nuls. Això deixa en únicament 9.538 (el 6,07%) els vots de catalans de l’exterior declarats vàlids i comptabilitzats. També cal esmentar la situació dels 3.245 catalans absents temporals a l’estranger (no censats al CERA) que van poder sol·licitar votar han patit amb igual intensitat els defectes de l’actual legislació electoral i que han pogut votar en una proporció molt baixa.

Aquesta participació del 6,72% (incloent els nuls) és superior al 3,25% de participació dels gallecs de l’exterior en els eleccions gallegues i quasi idèntic al 6,77% de participació dels bascos de l’exterior en les eleccions basques del passat 21 d’octubre de 2012. És, però, molt superior al 4,94% de participació en les eleccions generals del novembre de 2011 (amb un 4,14% de participació dels catalans de l’exterior en aquells comicis). Tot i així és un clara demostració, si encara en calia alguna, del desastre democràtic que ha suposat la posada en marxa de la LOREG des del desembre de 2010 amb les limitacions i antidemocràtics requisits imposats al vot exterior. Cal recordar que en els anteriors comicis amb l’antiga llei els percentatges de participació van ser del 31,7% pel conjunt de l’estat en les eleccions generals de 2008 (27,8% en el cas dels catalans de l’exterior) i del 20,8% en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2006. Lògicament no pretenem dir, en cap moment, que el 100% dels catalans de l’exterior haguessin votat el passat 25 de novembre si l’anterior normativa hagués continuat en vigor. El vot exterior dóna sempre, a tots els països on existeix, percentatges de participació inferiors als de la població resident per lògics motius de distància geogràfica, política i sentimental, però es podia perfectament suposar que una participació per sobre del 30% era perfectament possible en aquestes eleccions.

Es va acordar emprendre les accions següents:

1) Donar ple suport a la denúncia que CatalansalMon ha interposat davant un Jutjat de Barcelona, amb els Serveis Jurídics de ‘Catalunya Diu Prou’, contra l’Estat espanyol per privació de drets electorals. La denuncia ja ha estat presentada al jutjat el passat 23 de novembre del 2012. Informació disponible a: http://www.catalunyadiuprou.cat/

2) Adreçar una carta a tots els grups parlamentaris al Congrés de Diputats a Madrid, i especialment als que van votar a favor d’aquesta desastrosa llei electoral (PP, PSOE, CiU, PNB i BNG), demanant-los d’adoptar el més aviat possible una nova reforma de la llei eliminant el ‘voto rogado’ i retornant als principis de la llei d’abans de 2010, conservant algunes coses positives de la nova llei (la possibilitat de votar a ambaixades i consolats) i avançant cap a un sistema de vot electrònic que les noves tecnologies permeten.

page3image7952

3) Demanar, encara que no sigui una competència del Parlament de Catalunya, que els nous grups parlamentaris del nostre Parlament es manifestin, i així els hi demanarem per carta quan el nou Parlament estigui constituït, en favor d’una reforma de la LOREG que deixi de privar als catalans de l’exterior dels seus drets democràtics. També, en el cas que el nou Parlament, recuperi la discussió sobre una llei electoral pròpia per Catalunya insistirem en el respecte als drets i participació dels catalanes de l’exterior i molt especialment en el vot electrònic que les noves tecnologies permeten.

B) Promoure que la llei de consultes que es prepara al Parlament de Catalunya inclogui als catalans de l’exterior

Si, finalment, els catalans som cridats a les urnes per a decidir sobre el futur de Catalunya dins l’Estat espanyol, els catalans de l’exterior volem votar (encara que serà amb totes les limitacions de la LOREG que acabem de viure, si la llei no es reforma abans).

En l’hipotètic cas que l’Estat espanyol pactés amb el Govern català la legalitat d’aquest referèndum seria el cens electoral (inclòs el CERA) el que s’utilitzaria en aquesta situació sense cap mena d’exclusió dels catalans de l’exterior.

Si el que finalment es convoqués fos una Consulta organitzada des del Govern català aleshores, i segons l’avantprojecte de Llei de Consultes no Refrendàries en discussió al passat i ara al futur Parlament de Catalunya, s’utilitzaria el Padró Municipal i no el cens electoral i això deixaria als catalans de l’exterior sense poder votar en aquesta històrica consulta. La FIEC ja va detectar aquesta situació des de l’inici de la discussió d’aquesta Llei a l’anterior legislatura del Parlament de Catalunya i el passat 20 de gener de 2012 es va adreçar per carta a tots els grups parlamentaris demanant que es trobés una solució jurídica vàlida que no exclogui als aviat 160.000 catalans de l’exterior inscrits al CERA, de la possibilitat de votar en aquesta futura consulta. Un tema, en el que independentment de la posició de cadascú, el que s’ha d’assegurar és el dret de vot de tots els ciutadans catalans sense excepció.

1) Així que es constitueixi la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, que serà la responsable de seguir la tramitació de la Llei de Consultes, ens adreçarem a tots els portaveus del grups parlamentaris per a demanar que s’esmeni l’article de l’avantprojecte que fixa que els Padrons Municipals seran la base del cens de votants i s’afegeixi que també s’utilitzarà el PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) pel que fa als no residents a Catalunya, on es menciona la darrera adscripció municipal de cada resident a l’exterior. Queda pendent trobar una solució jurídica acceptable (si existeix) pels catalans residents a d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

2) Promoure una campanya de suport a aquest canvi legislatiu entre totes les comunitats catalanes de l’exterior.

3) Donar ple suport al web Vull Votar creat per Catalansalmon que promou des de ja el dret de vot pels catalans de l’exterior en una eventual consulta: http://www.vullvotar.cat/

Es va acordar emprendre les accions següents:

page4image22400

C) L’anàlisi del fenomen migratori i com fer-hi front des de les entitats de manera eficaç

A l’espera de la publicació per part de l’INE (Instituto Nacional de Estadística) espanyol de les dades definitives de 2012 sobre la migració dels espanyols i els catalans cap a l’exterior i de les dades actualitzades del PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) corresponents a 2012, tots els participants constaten la seva gran preocupació per l’increment de consultes i d’arribades de catalans a la gran majoria de països del món. Des de gener de 2009 fins setembre de 2012 serien, segons l’INE, un total de 31.721 els catalans que han abandonat Catalunya a la recerca de les oportunitats laborals que no troben a Catalunya, encara que les dades en el cas de la Unió Europea no reflecteixen plenament la realitat al tractar-se d’un espai de lliure circulació on no tothom fa els tràmits d’enregistrament consular i de baixa al municipi d’origen. Es constata una manca de resposta per part de les institucions catalanes a aquesta nova realitat i una dificultat en fer-ho assumir com a part (allà on sigui possible) de l’activitat de les entitats catalanes. Es comenta que aquesta nova migració obra també la possibilitat de crear xarxes professionals de catalans de l’exterior que en certs casos poden ser molt més eficaces que un suport genèric.

1) Quan la FIEC publiqui, durant el primer trimestre de 2013, les dades corresponents a 2012 s’intentarà presentar-les a Barcelona en roda de premsa.

2) Es promourà que la convocatòria de subvencions de la Generalitat 2013 inclogui dues línies específiques de finançament, per les entitats que puguin i vulguin acollir-s’hi, dedicades a: l’atenció a la nova migració i al suport i creació de xarxes de professionals catalans a l’exterior. Se li adreçarà una carta en aquest sentit al nou Secretari d’Afers Exteriors quan es procedeixi al seu nomenament.

3) Es dóna suport a la proposta, ja presentada en la passada legislatura, que el Parlament de Catalunya organitzi unes Jornades Parlamentàries sobre la nova migració dels catalans.

4) Es dóna suport a la idea d’organitzar una trobada europea sobre aquest tema en lloc i amb temari a concretar. Els membres europeus del Consell de les CCE presentaran una proposta al respecte.

Es va acordar emprendre les accions següents:

D) La valorització del patrimoni cultural de la Catalunya Exterior

Es constata el gran èxit de la campanya sobre ‘Els Tresors del Patrimoni Cultural de la Catalunya Exterior’ entre les comunitats catalanes de l’exterior que ha permès augmentar el coneixement del molt que els catalans de l’exterior han deixat com a herència a molts països al llarg dels anys. Tot i així la repercussió a Catalunya d’aquesta campanya va ser més aviat fluix.

1) S’elaborarà una exposició sobre ‘Els Tresors del Patrimoni Cultural de la Catalunya Exterior’ que es presentarà a Barcelona el 2013 i immediatament es posarà a la disposició de les entitats catalanes de l’exterior. S’utilitzaran els pocs fons disponibles a la FIEC per a fer possible el projecte a reserva de sol·licitar subvenció a la Generalitat a 2013.

E) La recuperació de les emissions de TV3CAT

S’informa que el Síndic de Greuges ha rebutjat la queixa presentada per la FIEC i Catalansalmon considerant que els drets dels residents a l’exterior no han estat violats atès que les emissions de TV3CAT es poden seguir per internet i altres mitjans. La majoria d’assistents es mostra decebut per la decisió però no es decideix cap acció concreta a emprendre, de moment.

F) Subvencions 2013

Un dels representants de les CCE al Consell informa que en la darrera reunió d’aquest Consell no es va donar cap informació sobre quin seria el pressupost disponible, des de la Generalitat, per les comunitats catalanes de l’exterior a 2013. L’elaboració dels pressupost ha començat fa poc i de tots són sabudes les enormes dificultats que afronta el Govern de Catalunya per a quadrar les xifres, per la qual cosa no cal ser massa optimistes.

Alguns participants insisteixen en la importància de l’autofinançament de les entitats (tot i que en debat es constata també les enormes diferències entre Europa i Amèrica quant a aquesta possibilitat). També es demana que la FIEC informi sobre les possibilitats de finançament per les entitats des d’altres administracions i, en particular, des de l’Institut Ramon Llull pel desplaçament d’escriptors i artistes.

Es va acordar emprendre les accions següents:

G) La millora de la difusió de la informació a les comunitats catalanes de l’exterior

Molts dels participants demanen un millor accés a la informació útil sobre les comunitats catalanes de l’exterior. Els dos webs més útils, el de la FIEC (www.fiecweb.cat) i el de Catalansalmon (www.catalansalmon.com) col·laboren al màxim entre ells i tota aquesta informació té un gran èxit a Facebook però evidentment no tothom usa Facebook. També es veu important que, cara al període tan especial que viurem en els propers anys, d’altres webs i recursos (Catalans Abroad, Assemblea Nacional Catalana, Help Catalonia, Col.lectiu Emma, etc.) puguin ser ràpidament i fàcilment accessibles a tothom.

page7image6096 page7image6256

Es va acordar emprendre les accions següents:

1) Des de la FIEC, en col·laboració amb Catalanasalmon, es començarà a treballar, dins les molt limitades disponibilitats pressupostàries, en el disseny d’un Portal de la Catalunya Exterior que pugui acollir tots els recursos disponibles.

Finalment, i sense que es podés adoptar cap resolució atesa la manca d’informació oficial per part de l’Agència Tributària fins al mes de gener de 2013, es va fer referència a les possibles repercussions de la normativa fiscal sobre comptes corrents a l’exterior.

 

Comenta

*

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús